Καρέκλες Επαγ. Εξοπλισμού (22)

Πολυθρόνες Επαγ. Εξοπλισμού (10)

Καναπέδες Επαγ. Εξοπλισμού (17)

Πάγκοι Επαγ. Εξοπλισμού (7)

Σκαμπό Επαγ. Εξοπλισμού (23)

Ράντζο - Κρεβάτι Σπαστό (5)