Καρέκλες Επαγ. Εξοπλισμού (17)

Καναπέδες Επαγ. Εξοπλισμού (15)

Πάγκοι Επαγ. Εξοπλισμού (2)

Σκαμπό Επαγ. Εξοπλισμού (5)

Ράντζο - Κρεβάτι Σπαστό (5)