Γωνιακοί Καναπέδες (33)

Διθέσιοι Καναπέδες (6)

Καναπέδες Κρεβάτια (17)

Τριθέσιοι Καναπέδες (45)