Γραφεία Διευθυντικά (23)

Γραφεία εργασίας (22)

Γραφεία υπολογιστή (27)

Συνεδριακά τραπέζια (3)