Γραφεία Διευθυντικά (25)

Γραφεία εργασίας (10)

Γραφεία υπολογιστή (23)

Συνεδριακά τραπέζια (6)